Kontakt

PRACOWNIA LUTNICZA  SOBECKA COM Sp. z o.o. 
z siedzibą w: 82-340 Tolkmicko ul. Osiedlowa 6
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 
KRS: 0000679333; 
NIP: 5783125216; 
REGON: 367337100;
Wysokość kapitału zakładowego: 25000 zł.

Reprezentowana przez Irenę Sobecką


Rejon działania obejmuje całą Polskę. Dokładniejsze informację uzyskacie Państwo pod nunerem telefonu

Telefon komórkowy: 604-236-962

e-mail    lutnikirena@gmail.com